Sürüş yardım sistemleri, otomatikleştirilmiş sürüş, sürüş fonksiyonları ve diğer hizmetler ile ilgili olarak Daimler Truck AG'nin araştırma, geliştirme ve testleri için deneme sürüşleri kapsamında video, resim ve ses dosyalarının işlenmesi.

Kişisel verilerin koruması bizim için yüksek bir önceliğe sahiptir ve tüm iş süreçlerimize dikkate alınmaktadır. Aşağıdaki veri koruma hatırlatmalarında ilgili kişilere, sürüş yardım sistemleri, otomatikleştirilmiş sürüş, sürüş fonksiyonları ve diğer hizmetler ile ilgili Daimler Truck AG araştırma, geliştirme ve deneme süreçleri kapsamında video, resim ve ses verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak Daimler Truck AG tarafından işlenen kişisel veriler hakkında bir genel bakış sunulur. "Kişisel veriler" altında tanımlı veya tanımlanabilen gerçek şahısla ilgili tüm bilgiler anlaşılmaktadır.

Bu veri koruma hatırlatmaları ile ilgili kişileri,kişisel verilerin işlenme türü, kapsamı ve amacı ve yukarıda belirtilen araştırma, geliştirme ve test süreçleri kapsamında nasıl ele aldığımız hakkında bilgilendirmekteyiz. Bunun dışında ilgili kişiler, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili hangi haklara sahip olduklarını öğrenir.

 1. Bu veri koruma hatırlatmaları kimler için geçerlidir?
 2. Verilerin işlemesinden kim sorumludur ve ilgili kişiler veri koruma konusu hakkında kime başvurabilir?
 3. Veriler nereden geliyor ve hangi veriler işleniyor?
 4. Veriler ne için kullanılır (işlemenin amacı) ve bu hangi dayanağa (yasal dayanak) göre gerçekleştirilir?
 5. Veriler başkalarına iletiliyor mu?
 6. Otomatik bir karar verme süreci var mıdır?
 7. Veriler hangi sürelerle saklanır?
 8. İlgili kişiler Daimler Truck AG'ye karşı hangi haklara sahiptir?

Burada ilgili kişileri, halka açık trafik sahasındaki ve buradan elde edilen ve ayrıca diğer yasalar tarafından izin verildiği sürece özel fabrika, test ve diğer sahalardaki video, resim ve ses verilerinin toplanması, işlenmesi ve kaydedilmesi sırasında elde edilen kişisel verilerin koruması hakkında bilgilendirmekteyiz. Bu veriler, sürüş yardım sistemleri, otomatikleştirilmiş sürüş, sürüş fonksiyonları ve diğer hizmetler alanlarında araştırma, geliştirme ve testlerin gerçekleştirilmesi için Daimler Truck AG'ye ait özel olarak işaretlenmiş test araçları tarafından toplanmaktadır. Bu veri işlemesinden muhtemelen test çalışması sırasında işaretlenen test araçlarının çevresinde bulunanlar etkilenir.

Aşağıda açıklanan kişisel veri işlemesinden sorumlu taraf (açıkça başka bir sorumlu taraf belirtilmediği sürece):

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Almanya
E-posta: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Konu: Kamyon sürücü testi)

HRB 762884

Veri gizliliği yasası ile ilgili sorularınız için veri koruma görevlisi olarak muhatap kişiler:

Veri korumasıyla ilgili grup sorumlusu
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Almanya
E-posta: dataprivacy@daimlertruck.com
(Konu: Kamyon sürücü testi)

Yukarıda belirtilen araştırma, geliştirme ve test süreçleri kapsamında işaretlenmiş test araçları halka açık trafik sahasında ve ayrıca diğer yasalar uyarınca müsaade edildiği sürece özel fabrika sahalarında, test sahalarında ve diğer sahalarda hareket etmektedir. Araçlar, farklı algılama yönlerine, odak mesafelerine ve sensör teknolojilerine sahip kamera sistemleri ve ayrıca kısmen dış mikrofonlar ve başka sensör sistemleri ile donatılmıştır. Bu sistemler, bu veri koruma hatırlatmalarının 4. bölümünde açıklanan amaçlar doğrultusunda araç çevresine ait video, resim ve ses verileri toplamakta, işlemekte ve kaydetmektedir.

Bu veriler münferit durumlara göre aşağıda belirtilen kişisel bilgileri de içerebilir:

 • Test araçlarının çevresindeki yüzler, diğer özellikler ve ayrıca trafik katılımcılarının ve diğer kişilerin tutumları ve çevresi
 • Test araçlarının çevresindeki plakalar, diğer özellikler ve ayrıca araçların çevresi ve diğer nesneler
 • Test araçlarının çevresinden sesli bilgiler
 • Diğer sensör sistemlerine ait ilave bilgiler (radar, LIDAR gibi) ve ayrıca veri toplamanın GPS konumu ve zaman damgası

Yukarıda belirtilen veri işlemenin amaçları, bu süreçlerin dokümantasyonu ve müteakip yükümlülüklerin yerine getirilmesi dahil olmak üzere sürüş yardım sistemleri, otomatikleştirilmiş sürüş, sürüş fonksiyonları ve diğer hizmet alanlarında araştırma, geliştirme ve testtir.

Sürüş yardım sistemleri ve sürüş fonksiyonları bugünkü araçlarda hem trafik emniyetinin hem de konforun arttırılması için kullanılır. Gelecekteki otomatikleştirilmiş ve otonom araçlarda, trafik ve çevre koşullarının algılanması için teknik sistemler bu tarz araçların halka açık trafiğe, kurallara uygun ve güvenli bir şekilde katılmasını sağlar. Diğer hizmetler ise ulaşım araçlarını, ulaşımı ve trafik sistemlerini daha güvenli, verimli ve konforlu hale getirmeye yardımcı olur.

Bu tarz sistemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve test edilmesi, ilgili sistemlerin söz konusu kullanımlar sırasında ve sonrasında video, resim ve ses kayıtlarının toplanması, işlenmesi ve kaydedilmesi dahil olmak üzere gerçek çevre ve trafik koşulları altında, halka açık trafik sahasında da test araçlarında kullanılmasını gerektirir. Bu malzemeler yardımıyla trafik ve çevre koşulları bağlamında trafik katılımcılarının, araçların, alt yapının ve diğer nesnelerin algılanması ve sınıflandırılması için teknik sistemler araştırılmakta, geliştirilmekte ve test edilmektedir.

Kişiler, araçlar, diğer nesneler ve ayrıca ses bilgileri veri işleme kapsamında trafik ve çevre koşulları bağlamında "nesne" olarak analiz edilmekte, sınıflandırılmakta ve işlenmektedir; yani örneğin "sağ yol kenarında yaya", "kavşakta binek araç", "araç arkasında siren sinyali". Kaydedilen kişilerin adıyla veya başka bir şekilde tanımlanması veya kaydedilen araçların veya nesnelerin bu şekilde tanımlanan kişilere atanması gerçekleştirilen işlemeler kapsamında ne gereklidir ne de ön görülmüştür ve çoğu zaman da mümkün değildir. Ancak gerekli ham veriler video, resim ve ses malzemelerinden oluştuğundan kişilerin tanımlanabilirliği ve tanımlaması bu sırada hariç tutulamaz.

İşlemenin birincil yasal dayanağı DSGVO madde 6 paragraf 1 fıkra 1 f) uyarınca "meşru menfaatlerin korunması"dır. Burada Daimler Truck AG'nin meşru menfaati sürüş yardım sistemleri, otomatikleştirilmiş sürüş, sürüş fonksiyonları ve diğer hizmetlerle ilgili araştırmanın, geliştirmenin ve testin gerçekleştirilmesidir.

İlgili kişilerin adıyla veya başka bir şekilde tanımlanması ne gerekli olduğundan ne de ön görüldüğünden ve çoğu zaman da mümkün olmadığından ilgili kişilerin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri bu durumda üstün değildir. Ayrıca toplanan verilerin veri korumaya uygun bir şekilde işlenmesini sağlamak için teknik ve organizasyonel tedbirler alınmaktadır.

Daimler Truck AG bu verileri sadece veri koruma ile ilgili amaçların yerine getirilmesi için işbirliği ortaklarına, iş emri işleyicilerine veya üçüncü taraflara iletmektedir. Aktarım sadece yasal düzenlemeler ve/veya resmi emir veya mahkeme emri ile müsaade edildiği sürece veya üçüncü tarafların meşru menfaatleri söz konusu olduğunda gerçekleştirilir.

Verilerin söz konusu veri işlemesi kapsamında aktarıldığı alıcı kategorileri özellikle şunlardır:

 • Araştırma ve geliştirme süreçleri kapsamında Daimler Truck AG'nin grup şirketleri veya harici işbirliği ortakları
 • Araştırma ve geliştirme süreçleri kapsamında tedarikçiler
 • Diğer iş emri işleyicileri (özellikle BT hizmet sağlayıcıları ve ayrıca verilerin sunulması/değerlendirilmesi için hizmet sağlayıcıları)

Verilerin araştırma, geliştirme ve test süreçleri kapsamında veya müteakip veri işleme kapsamında üçüncü ülkelerdeki alıcılara aktarılması durumunda bu sadece DSGVO madde 45 uyarınca bir uygunluk kararı mevcut olduğunda, DSGVO madde 46 uyarınca uygun bir garanti temelinde veya diğer yasalar müsaade ettiği sürece gerçekleştirilir.

Münferit durumlarda otomatik karar veya DSGVO madde 22 uyarınca Profiling gerçekleştirilmez.

Video, resim ve ses verileri yukarıda belirtilen araştırma, geliştirme ve test süreçleri için gerektiği sürece işlenir ve kaydedilir. Duruma bağlı olarak bunu aşan bir yasal dayanak veya daha uzun süre saklama veya işleme için başka bir meşru menfaat olduğu sürece (örneğin yasal saklama yükümlülükleri veya diğer yasal düzenlemeler temelinde belirtilen süreçlerin kurallara uygun bir şekilde dokümante edilmesi için) veriler buna uygun olarak daha uzun süre kaydedilir.

Kişisel verilerin işlenmesi kapsamında ilgili kişiler aşağıda belirtilen haklara sahiptir. Burada açıklanan işleme kapsamında bu haklardan faydalanma ve bu hakların kısıtlandırılması açısından lütfen ilgili özel hatırlatmaları da dikkate alın.

İlgili kişi haklarının kullanılması ile ilgili özel hatırlatmalar:
Burada DSGVO madde 11 uyarınca "ilgili kişilerin tanımlanmasını gerektirmeyen bir işleme" söz konusudur. Toplanan video, resim ve ses verilerinin dışında düzenli olarak ilgili kişilere ait ilave herhangi bir tanımlama özelliği işlenmemektedir.

İlgili kişi haklarının kullanılması ve gerçekleştirilmesi bu nedenle münferit durumlarda çoğu zaman ilgili kişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler gerektirir; özellikle ilgili kişinin işlemeden etkilendiği YER ve ZAMAN hakkında bilgiler (yani test araçlarının çevresinde somut olarak ne zaman ve nerede bulunduğu hakkında bilgiler). İşlemeden somut bir kişinin etkilenip etkilenmediğini belirlemek ve bilgi, silme vb. gibi aşağıda belirtilen haklardan faydalanmak için bu ilave bilgiler gerekli olabilir.

 • Bilgilenme hakkı: İlgili kişiler, ilgili kişisel verilerin tarafımızdan işlenip işlenmediği hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Bilgiler işlendiği sürece ilgili kişiler DSGVO madde 15 uyarınca bu veriler hakkında ve işleme koşulları ile ilgili bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Yanlış verileri düzeltme hakkı: İlgili kişiler ilgili kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu hak video, resim ve ses verilerinde genel olarak sadece silme yoluyla gerçekleştirilebilir.
 • Silme hakkı: İlgili kişiler ilgili kişisel verilerin silinmesini talep etme hakkına sahiptir.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: İlgili kişiler veri işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Bir denetim makamında şikayet hakkı: İlgili kişiler bir denetim makamında şikayette bulunma hakkına sahiptir; örneğin ikamet yeri, çalışma yeri veya olası veri koruma ihlalinden sorumlu veri koruma makamında.
 • İtiraz hakkı: İlgili kişiler kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

İlgili kişi haklarının kısıtlandırılması ile ilgili özel hatırlatmalar:
Söz konusu işleme kapsamında DSGVO madde 15 (bilgilenme hakkı), DSGVO madde 16 (düzeltme hakkı), DSGVO madde 17 (silme hakkı), DSGVO madde 18 (işlemeyi kısıtlama hakkı) ve ayrıca DSGVO madde 21'den (itiraz hakkı) ilgili kişi haklarının özel ilave kısıtlamalara tabi olabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Bu özel kısıtlamalar, bu hakların kullanılması ve gerçekleştirilmesi somut durumda muhtemelen araştırma amaçlarının gerçekleştirilmesini olanaksız kıldığında veya ciddi bir şekilde etkilediğinde ve kısıtlama bu nedenle araştırma amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğunda geçerlidir. Bu özel kısıtlandırılabilirlik ve bunun ön koşulları özellikle de BDSG madde 27 ile birlikte DSGVO madde 89 ve ayrıca DSGVO madde 17'den doğmaktadır.

Burada açıklanan veri işlemesinden etkilenen kişi olmanız durumunda ve haklarınızın birinden faydalanmak veya bununla ilgili ayrıntılı bilgiler edinmek istediğinizde lütfen şuraya başvurun:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Almanya
E-posta: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Konu: Kamyon sürücü testi)